U bent hier: startpagina » nieuws
Pagina:

IJSBAAN SCHOONMEER ODOORN (20/01/2013)

Een aantal foto's van de ijsbaan van IJsvereniging Schoonmeer in Odoorn. zie: foto's schoonmeer

IJSBAAN SCHOONMEER OPEN (20/01/2013)

IJsbaan Schoonmeer is vanaf zondag 20 januari geopend. Openingstijden: maandag t/m vrijdag:  's morgens: 10.30 - 12.00 uur                                          's middags: 13.30 - 17.00 uur                                                                ..

JAARVERGADERING 14 FEBRUARI 20.00 UUR BIJ DE BOSHOF (08/01/2013)

  1409594 Agenda voor de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging voor  dorpsbelangen  Odoorn. Donderdag 14 februari 2013 om 20.00 uur bij de Boshof te Odoorn.     1.  Opening door de voorzitter. 2.  mededelingen. 3.  verslag van de vergadering van 16 februari 2012. 4.  jaarverslag van de secretaris. 5.  jaarverslag van de penningmeester. 6.  verslag kascommissie. 7.  verkiezing kascommissie. 8. ..

VOORLICHTINGSAVOND PLEINPLAN 10 JANUARI 2013 (18/12/2012)

Samen met dorpsbelangen Odoorn, de ondernemersvereniging Odoorn en aannemer Hoornstra uit Nieuw Buinen, heeft de gemeente plannen ontwikkeld voor het realiseren van een plein nabij de kerk in Odoorn en een verfraaiing van het centrum.   Het laatste jaar is er veel gebeurd. Naast het beschikbaar stellen van de nodige financiële middelen, moesten vele schetsmatige plannen worden voorzien van details. Ook zijn tijdens het traject verschillende aanpassingen doorgevoerd. Op 18 december 2012 hebben wij de tekeningen voorgelegd aan de direct aanwonenden. De plannen ..

DONATIE WOONSERVICE PLEINPLAN (17/12/2012)

Woningbouwvereniging Woonservice te Westerbork heeft uit haar Leefbaarheidsfonds Vitaal 3000 euro ter beschikking gesteld ten behoeve van nutsvoorzieningen op De Boshof. Het hebben van eigen aansluitingen met b.v. De Oringermarkt is een duidelijke meerwaarde. Ook tijdens andere evenementen kan men hiervan gebruik maken. De aansluitingen zullen samen met het Pleinplan gerealiseerd worden. 

NIEUWE TARIEVEN BOLDERWAGEN (13/12/2012)

bolderwagenVanwege de stijgende brandstofkosten en de verhoging van het btw-tarief gaan de tarieven voor het huren van de bolderwagen (met chauffeur) veranderen. Zie onder dorpsbelangen: bolderwagen.

OPENBARE VERLICHTING BUITENGEBIED GEMEENTE BORGER-ODOORN (23/11/2012)

1374160 De openbare verlichting langs de wegen buiten de bebouwde kom is op een aantal plaatsen sterk verouderd. Daarom wil de gemeente de lichtmasten in een aantal fasen vervangen en gebruik maken van nieuwe, energiezuinige lampen. Op plaatsen waar de verkeers- en sociale veiligheid niet in het geding is, kan ook minder straatverlichting worden toegepast. Dat levert een flinke besparing op en is beter voor het milieu. Het gebied dat qua verlichting begin 2013 wordt aangepakt is het buitengebied van Exloo, Odoornerveen, Klijndijk, Odoorn enValthe.   Op 12 juli 2012 heeft er een algemene informatieavo..

PLEINPLAN (15/11/2012)

Het Maatschappelijk Fonds van de Rabobank, in dit internationale Jaar van de Coöperatie opgericht, heeft voor 2012 een bijdrage toegekend voor de realisering van het Pleinplan Odoorn. Het Fonds behandelt geen aanvragen, maar zoekt op eigen initiatief projecten die in aanmerking komen voor een eenmalige bijdrage. In 2012 is dat gevonden in Odoorn. Het plan Dorpsplein Odoorn zal leiden tot een aantrekkelijk en veilig dorpshart met veel mogelijkheden voor activiteiten en ontmoetingen. De invulling is op ware coöperatieve wijze opgezet. Do..

Pleinplan Odoorn (14/09/2012)

Voor het echte pleinplan van start gaat willen de nutsbedrijven eerst aan de slag in de straten die onderdeel zijn van het pleinplan. Het laatste bericht is dat zij iets langer werk hebben met de voorbereidingen en wanneer zij aan het werk gaan is nog onduidelijk. In het voorjaar van 2013  is er waarschijnlijk meer duidelijkheid.

eendenkoel of karperkoel (14/09/2012)

In onze mooie vijver De Eendenkoel zwemmen behalve eenden ook, meestal onzichtbaar, karpers. Nu zijn er zoveel karpers in de vijver dat zij de eenden, die door ons allen gevoerd worden, verjagen. Maar niet alleen de eenden eten van het brood, ook de karpers. Een karper kan in één dag tijd twee keer z'n eigen lichaamsgewicht eten dus één boterham zal wel niet voldoende zijn. Bovendien is er het risico van vissterfte bij aanhoudend warm weer. Daarom heeft Dorpsbelangen onlangs een avond staan vissen. In één uur tijd tien karpers van elk ongeveer drie kil..