U bent hier: startpagina » nieuws » 88

OPENBARE VERLICHTING BUITENGEBIED GEMEENTE BORGER-ODOORN

1374160

De openbare verlichting langs de wegen buiten de bebouwde kom is op een aantal plaatsen sterk verouderd. Daarom wil de gemeente de lichtmasten in een aantal fasen vervangen en gebruik maken van nieuwe, energiezuinige lampen. Op plaatsen waar de verkeers- en sociale veiligheid niet in het geding is, kan ook minder straatverlichting worden toegepast. Dat levert een flinke besparing op en is beter voor het milieu. Het gebied dat qua verlichting begin 2013 wordt aangepakt is het buitengebied van Exloo, Odoornerveen, Klijndijk, Odoorn enValthe.

 

Op 12 juli 2012 heeft er een algemene informatieavond plaatsgevonden in het gemeentehuis in Exloo waarin de plannen over de openbare verlichting in het buitengebied door de gemeente zijn gepresenteerd. De aanwezigen konden daar ook een enquêteformulier invullen. Op basis van de gehouden enquête en een vervolgoverleg met de plaatselijk belangenorganisaties zijn de plannen verder op tekening uitgewerkt.

 

Uit de enquête is gebleken dat ca. 50% van de mensen die een formulier hebben ingevuld de voorkeur geven aan conventioneel licht en ca. 50% aan LED licht. Op grond van het energieverbruik, duurzaamheid, lagere onderhoudskosten en ontwikkelingen op het gebied van de verlichting hebben wij gekozen voor LED verlichting (wit licht).

 

Reductie en vervanging

Het beleidsuitgangspunt van de gemeente voor verlichting in het buitengebied is oriënterende verlichting. Op basis van de gehouden bijeenkomsten heeft de gemeente plannen ontwikkeld die op dit moment in te zien zijn op de website van de gemeente.

Het gaat hierbij om het uitdunnen van bestaande verlichting, het op plaatsen weghalen van verlichting en het op sommige plekken verplaatsen van de verlichting naar het fietspad.

 

Reageren
De tekeningen kunt u bekijken op www.borger-odoorn.nl. Klik vervolgens op het hoofdstuk ‘Over de gemeente’. Aan de rechterzijde vindt u ‘Plannen en Projecten’.

Reageren op de tekeningen kan tot en met 20 januari 2013. Gebruik daarvoor het reactieformulier op de website. De gemeente betrekt uw reactie bij het opstellen van de definitieve plannen. Het is de bedoeling de plannen in februari 2013 definitief te maken. Uitvoering start in de loop van maart 2013.

geplaatst op: 23/11/2012

Terug naar het nieuwsoverzicht