U bent hier: startpagina » nieuws » 98

JAARVERGADERING 14 FEBRUARI 20.00 UUR BIJ DE BOSHOF

 

1409594

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging voor  dorpsbelangen  Odoorn.

Donderdag 14 februari 2013 om 20.00 uur bij de Boshof te Odoorn.

 


 

1.  Opening door de voorzitter.

2.  mededelingen.

3.  verslag van de vergadering van 16 februari 2012.

4.  jaarverslag van de secretaris.

5.  jaarverslag van de penningmeester.

6.  verslag kascommissie.

7.  verkiezing kascommissie.

8.  PAUZE

9.  Bestuursverkiezing:

     Aftredend en herkiesbaar:                   Willy Gortmaker-Jalving                                                        

     Aftredend en niet herkiesbaar:          Johan Struik                                                                               

     Aftredend en niet herkiesbaar:          Jan Snoeijing                                                              

     Als nieuw bestuurslid wordt voorgesteld Albert Timmermans.

     De functie van penningmeester is op dit moment nog vacant.

 

Tegenkandidaten kunnen door tenminste 5 leden worden voorgesteld, mits deze 5 dagen     voor  de vergadering hiervan schriftelijk kennis geven aan de secretaris.

 

10.bespreking activiteiten 2013.

11. rondvraag.

 

12.sluiting officiële gedeelte van de vergadering.

 

Na sluiting van de ledenvergadering komt  de heer Christiaan Teule van de Natuur  Milieufederatie Drenthe iets vertellen over duurzame energiebronnen en kansen voor Odoorn.

 

Tot ziens op 14 februari!!!

geplaatst op: 08/01/2013

Terug naar het nieuwsoverzicht