U bent hier: startpagina » nieuws » 209

JAARVERGADERING DORPSBELANGEN 18 FEBRUARI 2016

FotoAgenda voor de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging voor  dorpsbelangen  Odoorn, donderdag 18 februari 2015, om  20.00 uur bij de Boshof te Odoorn.

 

 

1.  Opening door de voorzitter.

2.  Mededelingen.

3.  Verslag van de vergadering van 19 februari 2015.

4.  Jaarverslag van de secretaris.

5.  Jaarverslag van de penningmeester.

6.  Verslag kascommissie.

7.  Verkiezing kascommissie.

8.  PAUZE

9.  Bestuursverkiezing:

     Aftredend en niet herkiesbaar: Willy Gortmaker.

     Aftredend en niet herkiesbaar: Hans Waindrich.

     Als nieuw bestuurslid wordt voorgesteld: Wim Zweers.

     Wij zijn nog op zoek naar een tweede bestuurslid

                  

Tegenkandidaten kunnen door tenminste 5 leden worden voorgesteld, mits deze 5 dagen voor de vergadering hiervan schriftelijk kennis geven aan de secretaris.

 

10.Bespreking activiteiten 2016.

11.Rondvraag.

12.Sluiting.

 

Na afloop van de jaarvergadering geeft Herbert Dijkstra een kijkje achter diverse sportschermen.

                                                                                                                           

Tot ziens op 18 februari!!!

geplaatst op: 18/01/2016

Terug naar het nieuwsoverzicht