U bent hier: startpagina » nieuws » 180

EINDRAPPORT N34

FotoAansluiting N34 Slenerweg of Emmen Noord 
Onderzoek afgerond. (zie hier het eindrapport)
 
De brede werkgroep N34 vindt het onderzoek naar de aansluiting van de N34 bij 
de Slenerweg of bij Emmen Noord een goede basis voor de verdere politieke 
besluitvorming. 
 
De werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van 't Haantje, Klijndijk, Odoorn, 
Emmermeer, actiecomité Klijndijk, ondernemersverenigingen, landbouwers, provincie en 
gemeenten is op 5 november opnieuw bij elkaar gekomen om de uitkomsten te 
bespreken. Zij hadden in juli van dit jaar afgesproken dat de gevolgen van een 
aansluiting van de N34 bij de Slenerweg of bij Emmen Noord in kaart zou worden 
gebracht. Daarbij is gekeken naar verkeersstromen, geluid, luchtkwaliteit, 
bereikbaarheid, oversteekbaarheid voor fietsers en de capaciteit van de rotonde in 
Klijndijk. 
De grote lijn van de uitkomsten is dat er bij de keuze voor de aanleg van de aansluiting 
Slenerweg er meer verkeer via de N34 en de Frieslandroute rijdt. Bij een keuze voor een 
aansluiting Emmen Noord zal er meer verkeer via Emmermeer en Odoornerweg naar de 
nieuwe aansluiting rijden. De rotonde in Klijndijk kan bij de keuze voor de Slenerweg of 
Emmen Noord het verkeer prima verwerken. 
De details zijn te vinden in het rapport dat nu openbaar is. 
 
In het onderzoeksrapport worden geen conclusies getrokken. De brede werkgroep heeft 
ook geen eensluidende conclusie getrokken uit de objectieve onderzoeksresultaten. Het 
is nu aan de Gedeputeerde Staten die in gesprek gaat met de gemeenten, waarna zij een 
definitief besluit neemt. Vervolgens is het aan Provinciale Staten om het genomen besluit 
te bespreken. Daarna moet het bestemmingsplan nog worden gewijzigd om de 
aansluiting te kunnen realiseren. Deze besluitvorming vindt plaats in de gemeenteraad 
van Borger Odoorn. Dit wordt pas na de zomer 2015 verwacht. Uitvoering zal dan naar 
verwachting in 2017 plaats vinden. 

geplaatst op: 17/11/2014

Terug naar het nieuwsoverzicht