U bent hier: startpagina » nieuws » 144

JAARVERGADERING 20 FEBRUARI A.S.

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging voor  dorpsbelangen  Odoorn, donderdag 20 februari 2013, om  20.00 uur bij de Boshof te Odoorn.

 

 

1.  Opening door de voorzitter.

2.  mededelingen.

3.  verslag van de vergadering van 14 februari 2013.

4.  jaarverslag van de secretaris.

5.  jaarverslag van de penningmeester.

6.  verslag kascommissie.

7.  verkiezing kascommissie.

8.  PAUZE

9.  Bestuursverkiezing:

     Aftredend en herkiesbaar:                      Wim Verkaik                                                  

     Aftredend en niet herkiesbaar:              Nanne Venema                                                                          

     Aftredend en niet herkiesbaar:              Ger Brakel                                                          

    Als nieuwe bestuursleden worden voorgesteld: Kees Drijfholt en René Otter.

Tegenkandidaten kunnen door tenminste 5 leden worden voorgesteld, mits deze 5 dagen  voor  de vergadering hiervan schriftelijk kennis geven aan de secretaris.

10.bespreking activiteiten 2014.

11. rondvraag.

12.sluiting.

 

Tot ziens op 20 februari!!!

geplaatst op: 27/01/2014

Terug naar het nieuwsoverzicht