U bent hier: startpagina » nieuws » 126

AANSLUITING N34

Nieuwe aansluiting N34 Odoorn/ Klijndijk
 
In 2007 heeft de provincie Drenthe de N34 overgenomen van de rijksoverheid. Bij de overname is de provincie de verplichting aangegaan om alle aansluitingen ongelijkvloers te maken. Door hetaanleggen van ongelijkvloerse aansluitingen neemt de verkeersveiligheid toe. De twee gelijkvloerse aansluitingen, die liggen in de gemeente Borger Odoorn, worden vervangen door een ongelijkvloerse aansluiting. Het gaat om de aansluitingen Emmen-Noord en Odoorn.
De provincie Drenthe heeft onderzoek gedaan waar de nieuwe aansluiting het best gerealiseerd kan
worden. Hiervoor zijn twee studies uitgevoerd. Er zijn verschillende varianten onderzocht. Vervolgens
zijn deze beoordeeld op verschillende criteria.
De conclusie die uit de onderzoeken getrokken wordt is dat gebruik van bestaande infrastructuur op
veel punten aantrekkelijk is. Ook blijkt uit de studie dat de zuidelijke varianten (nabij Klijndijk) ten
opzichte van de noordelijke varianten beter inpasbaar zijn. Uiteindelijk blijkt een nieuwe aansluiting op
de Slenerweg het aantrekkelijkst. Beide studies zijn te vinden op deze site.
 
Zie  N34 varianten
        N34 provincie
 
 
De plannen zijn nog niet definitief. Ze worden uitgewerkt door een projectgroep. In deze projectgroep
hebben Dorpsbelang Klijndijk, Dorpsbelangen Odoorn, vertegenwoordiging van de ondernemers en
de agrarische sector zitting genomen.
Uiteraard willen we ook weten wat u van de plannen vindt. Daarom worden de concept plannen in
september aan u gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst. Op dat moment is er ook gelegenheid
voor geïnteresseerden tot het stellen van vragen, het doen van suggesties of het uiten van eventuele
bezwaren. Daarna zullen de verantwoordelijke bestuurders, mede aan de hand van uw inbreng tijdens
de inloopbijeenkomst, hun mening vormen. De planning is dat in het najaar van 2013 het definitieve
plan gepresenteerd wordt.

geplaatst op: 02/07/2013

Terug naar het nieuwsoverzicht