U bent hier: startpagina » nieuws » 223

AGENDA JAARVERGADERING 16 FEBRUARI 2017

Foto

Agenda voor de algemene ledenvergadering van de Vereniging voor Dorpsbelangen Odoorn op donderdag  16 februari 2017. Aanvang 20.00 uur bij De Boshof te Odoorn.

1.       Opening

2.       Mededelingen

3.       Verslag van de vorige vergadering van 18 februari 2016

4.       Jaarverslag van de secretaris

5.       Jaarverslag van de penningmeester

6.       Verslag kascommissie

7.       Verkiezing kascommissie

8.       PAUZE

9.       Bestuursverkiezing

          - aftredend en niet herkiesbaar: René Otter

          - aftredend en niet herkiesbaar: Wim Verkaik

          - aftredend en niet herkiesbaar: Kees Drijfholt

 

          Wij zijn op zoek naar twee bestuursleden.

 

10.   Activiteiten 2017

11.   Rondvraag

12.   Introductie Whatsapp buurtpreventie Odoorn  (WABO)

13.   Sluiting

geplaatst op: 06/02/2017

Terug naar het nieuwsoverzicht