U bent hier: startpagina » nieuws » 185

JAARVERGADERING 19 FEBRUARI A.S.

FotoAgenda voor de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging voor  Dorpsbelangen  Odoorn, donderdag 19 februari 2015, om  20.00 uur bij de Boshof te Odoorn.

1.  Opening door de voorzitter.

2.  Mededelingen.

3.  Verslag van de vergadering van 20 februari 2014.

4.  Jaarverslag van de secretaris.

5.  Jaarverslag van de penningmeester.

6.  Verslag kascommissie.

7.  Verkiezing kascommissie.

8.  PAUZE

9.  Bestuursverkiezing:

     Aftredend en herkiesbaar: Ria Scholte en Roelie Wierenga

     Aftredend en niet herkiesbaar: Wobbie Mones

     Er is op dit moment nog geen nieuw bestuurslid.                       

   

Tegenkandidaten kunnen door tenminste 5 leden worden voorgesteld, mits deze 5 dagen  voor  de vergadering hiervan schriftelijk kennis geven aan de  secretaris.

 

10.Bespreking activiteiten 2015.

11.Rondvraag.

12.Sluiting.

 

Tot ziens op 19 februari!!!

geplaatst op: 11/01/2015

Terug naar het nieuwsoverzicht